Mente Palvelut palvelutoiminnalle on myönnetty vuoden 2023 lopulla SHQS-laaduntunnustus sertifikaatti!
Olemme muuttaneet 1.2.2024 alkaen toisiin tiloihin Fellmannia-taloon osoitteessa Kirkkokatu 27, 4. krs.

Mente Palveluille SHQS-laaduntunnustus sitoutuneella ja pitkäjänteisellä kehittämistyöllä

Mente Palveluille SHQS-laaduntunnustus sitoutuneella ja pitkäjänteisellä kehittämistyöllä

Mente Palvelut sai palvelutoiminnalleen SHQS-laaduntunnustuksen 2023 joulukuussa. Laaduntunnustusta on edeltänyt monen vuoden kehittämistyö. SHQS standardin kriteeristö on uudistunut vaihtelevalla intensiteetillä tehdyn kehittämistyön aikana ainakin kahdesti. Viimeisten parin vuoden aikana kehittämistyötä on tehty koordinoidusti, systemaattisesti ja johdonmukaisesti tavoitteena juuri standardin vaatimusten mukaisen toiminnan laadun saavuttaminen ja siitä tunnustuksen saaminen. Asetimme tavoitteen ja saavutimme sen hienosti.

Kehittämistyötä koordinoivan kehittämispäällikön silmin ja kokemuksin viimeiset pari vuotta on osoittanut, miten tärkeää on ylimmän johdon ymmärrys ja sitoutuminen tekemisen ja toiminnan tasolla laadun johtamiseen ja hallintaan sekä jatkuvan parantamisen malliin. SHQS-laatuohjelma ja standardi antavat johdolle järjestelmän ja välineet tehdä tämä sitoutuminen todeksi käytännössä vaatiessaan kriteereissään määrittämään menettelytavat ja ohjeistukset organisaation itsearviointien ja sisäisten auditointien toteuttamiselle. Tämä on lähtökohtana ohjelman jalkauttamiselle koko organisaatioon.

Yhtä tärkeää kuin johdon sitoutuminen, on keskijohdon eli Mente Palveluissa palveluyksiköiden johtajien ymmärrys ja sitoutuminen laatuohjelmaan. He ovat avainasemassa ohjelman käytäntöön jalkauttamisessa ja henkilöstön innostamisessa tarkastelemaan ja itsearvioimaan prosessejaan ja toimintaansa omissa yksiköissään. Laaduntunnustuksen saaminen on osoitus siitä, että sekä johto, yksikön johtajat että henkilöstö ovat tässä onnistuneet.

Olemme Mentellä saavuttaneet koko organisaation yhteisellä työllä yhden etapin toiminnan laadun kehittämistyössä. Kiitos siitä kaikille!

Jatkuva parantaminen vaatii jatkuvaa oman toiminnan reflektointia ja arviointia. Mitä laatu ja jatkuva parantaminen merkitsee siinä, miten hyvin toteutamme organisaatiomme olemassaolon tarkoitusta, saavutamme tavoitteemme ja otamme huomioon toimintaympäristön mahdollisuudet, vaateet ja haasteet?  Valmiiksi ei onneksi tulla koskaan. Kehittämistyön jatkuessa toivon, että yhteinen ymmärrys ja kokemus siitä, mitä laatu merkitsee ja miten se toteutuu niin johdon, keskijohdon kuin koko muun henkilöstön päivittäisessä tekemisessä ja yhdessä tekemisessä, lisääntyy ja syvenee.

Terveisin Menten kehittämispäällikkö Virpi Penna

Jaa

Etsitkö yhteystietoja?

Yhteystiedot löytyvät täältä

Lähetä viesti

Tähdellä (*) merkatut kentät ovat pakollisia

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.