Tukiasuminen

Tukiasuminen

Kuntoutusohjaaja asumisen ja arjen tukena

Tukiasuminen on tarkoitettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua itsenäiseen asumiseen. Tukiasunnossa asuva selviytyy päivittäisistä arjen toimista pääosin omatoimisesti, mutta tarvitsee asumiseen myös tukea.

Tuen määrä ja tukiasunnossa asumisen kesto riippuvat asukkaan elämäntilanteesta, tarpeesta ja tavoitteista. Asukkaan kotiin tuleva kuntoutusohjaaja ja asukas kartoittavat yhdessä ne elämän osa-alueet, joissa tuelle ja ohjaukselle on tarvetta. Työskentelyn lähtökohta on kuntoutujan oman näköinen elämä ja itselle merkitykselliset asiat.

Asukas tapaa ohjaajan kotonaan tai asukkaan toimintaympäristössä. Tapaamiskerrat ja ajankohdat sovitaan yhdessä. Tapaamiset voivat sisältää muun muassa arjen askareiden ja kodinhoidon ohjaamista ja neuvontaa, talouden suunnittelua ja laskujen maksamista, tukien ja etuuksien hakemista tai yhteisiä asiointikäyntejä.

Ideana on, että tukiasuminen on yksi etappi elämässä ja sopivassa tilanteessa elämä ja asuminen jatkuvat itsenäisesti. Asukas, omainen ja ammatillinen verkosto arvioivat yhdessä oikeaa hetkeä itsenäisen elämän aloittamiseen.

Tukiasumista toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan, omaisen, sosiaalityöntekijän, hoitavan tahon ja kuntoutusohjaajan kesken.

Tukiasumiseen hakeminen

Tuen ja palveluntarpeen arvioinnista vastaa kunnan sosiaalihuolto. Asiakassuunnitelman pohjalta asukas ja kuntoutusohjaaja laativat yhdessä kuntoutussuunnitelman tukiasumisen jaksolle. Kuntoutuja asuu vuokra-asunnossa ja tekee asumisesta vuokrasopimuksen Menten kanssa. Asuntohakemus löytyy alta.

”Sinun näköisesi elämä ja sinulle merkitykselliset asiat”

Asuntohakemus tukiasumiseen

Asuntohakemus
Ota yhteyttä

Etsitkö yhteystietoja?

Yhteystiedot löytyvät täältä

Lähetä viesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.