Vapaaehtoisuus Ha(ll)ussa

Avunsaajasta auttajaksi

Vapaaehtoisuus Ha(ll)ussa on STEAn rahoittama yhteishanke Lahden Diakoniasäätiön (dila.fi) kanssa vuosille 2023 – 2026. Hankkeessa luodaan mielenterveyden tuen tarpeilla vahvistettu tuetun vapaaehtoistyön toimintamalli, joka on ammattilaisten hyödynnettävissä. Hanke on Dilan tuetun vapaaehtoistoiminnan (dila.fi) edelleen kehittämistä.

Kohderyhmämme

  • Päijät-hämäläiset 18-30-vuotiaat mielenterveyskuntoutujat tai mielenterveyden sairauden uhan alla olevat
    • erityisesti he, jotka jäävät arjen ja elämän hallinnan tai toimintakyvyn vakavien haasteiden vuoksi tarvitsemiensa osallisuutta ja toimintakykyä edistävien palvelujen tai toiminnan ulkopuolelle kokonaan tai niihin osallistuminen on erittäin haasteellista ja katkonaista
  • Kokemusasiantuntijat, etenkin heidän osaamisensa hyödyntäminen kehittämistyössä

Tavoitteemme

  1. Osallisuuden, toimijuuden ja arjen hallinnan tukeminen sekä toimintakyvyn edistäminen
  2. Toimintaan osallistuvien oman elämän toiminta- ja elinympäristön laajeneminen
  3. Onnistumisen kokemusten mahdollistaminen toimintaan osallistuville vapaaehtoistoiminnan kautta
  4. Kehitetään mielenterveyden tuen tarpeet huomioonottava ja tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin
  5. Kehitetään asiakkaat löytäviä ja kotoa hakevia toimintatapoja

 

Toimintaa tehdään yhteiskehittämisen menetelmin yhdessä kohderyhmän, kokemusasiantuntijoiden, vertaisohjaajien, mielenterveysammattilaisten, vapaaehtoistoiminnan paikkojen ja muiden verkosto- ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on aito ja kynnyksetön vuorovaikutus nuorten mielenterveyskuntoutujien hyväksi.

 

Miten me toimimme?

Meihin voi olla yhteydessä nuori itse, hänen läheisensä, ammattilainen tai joku muu nuoren kanssa yhteydessä oleva henkilö. Yhteydenotot muulta kuin nuorelta itseltään aina kuitenkin luvalla. Meidän toimintaan ovat tervetulleita juuri ne nuoret, joilla on haasteita lähteä kotoa syystä tai toisesta ja tämän vuoksi vaara syrjäytyä on entistäkin suurempi. Toimintatapamme on hyvin vahvasti yksilöllistä tukea antavaa nuoren omaan tahtiin ja toimintaa suunnitellaan nuoria kuunnellen ja heidän ehdoillaan. 

Opiskeluihin tai työelämään lähteminen voivat olla nuorelle tällä hetkellä liian vaativia mutta vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen voivat lisätä onnistumisen ja tarpeellisuuden kokemuksia ja edistää yhteiskunnassa aktiivisena olemista. Vapaaehtoistoiminta tarkoittaa nimensä mukaisesti juuri sitä, toiminnassa ollaan vapaaehtoisesti, sitä tehdään omien voimavarojen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Me pyrimmekin löytämään nuorelle juuri hänelle mieluisia tapoja olla mukana vapaaehtoistoiminnassa, meillä on sallittua kokeilla erilaisia asioita, olla mukana toiminnassa tai lähteä siitä pois.  

Hankkeessa annetaan vahvaa yksilöllistä tukea osallistujille vapaaehtoistoiminnan mahdollistumiseksi ohjauksen, koordinoinnin ja kotoa hakevan, toimintaan saattavaan ja vapaaehtoistoimintaan tukea antavien toimintamuotojen kautta. 

Keitä me olemme?

Mari toimii projektityöntekijänä ja vastaa etupäässä asiakastyöstä nuorten kanssa. Hänet tavoittaa numerosta 044 739 2042 soittamalla, tekstarilla tai whatsappilla sekä sähköpostilla mari.eskola(at)dila.fi. 

Kaisa toimii projektipäällikkönä ja vastaa yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin sekä hallinnollisista asioista. Hänet tavoittaa numerosta 040 778 3908 soittamalla, tekstarilla tai whatsappilla sekä sähköpostilla kaisa.varpenius(at)mente.fi. 

Olemme työpari, joten asiat hoituvat ja viestit kulkevat meidän molempien kautta.  

Etsitkö yhteystietoja?

Yhteystiedot löytyvät täältä

Lähetä viesti

Tähdellä (*) merkatut kentät ovat pakollisia

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.