Olemme muuttaneet 1.2.2024 alkaen toisiin tiloihin Fellmannia-taloon osoitteessa Kirkkokatu 27, 4. krs.
Asioidessasi Menten toimistolla tai Siivittämössä ajalla 24.6. - 4.8., huomioithan, että Fellmannia-talon ulko-ovet ja aulapalvelu ovat avoinna klo 10 - 14. Jos asioit ko. aikojen ulkopuolella, soita henkilölle, jota olet tulossa tapaamaan (ks. yhteystiedot-sivu).
Huom! Heinäkuussa toimistolla asiointi vain ajanvarauksella.

RAULI ha(ll)ussa -toimintamalli vähentää palveluiden käyttöä ja ennaltaehkäisee riski-ilmiöiden toteutumista

RAULI ha(ll)ussa -toimintamalli vähentää palveluiden käyttöä ja ennaltaehkäisee riski-ilmiöiden toteutumista

RAULI ha(ll)ussa -hankkeen 2021 alkaneen hankekauden lähetessä loppuaan, haluttiin hankkeessa kehitetyn toimintamallin vaikutuksista saada tietoa. Hankkeen projektipäällikkö ”Jukkis” Jukka-Pekka Laaksosen ja projektityöntekijä Antti Raidan välittämien verkosto- ja sidosryhmien viestien ja toiminnan tulosten raportoinnin myötä oli syntynyt kuva toimintaympäristössään vaikutuksia ja muutoksia aikaansaavasta toiminnasta. Tähän syntyneeseen kuvaan haluttiin Mentellä yhdesssä hankkeen työntekijöiden kanssa saada ulkopuolista tutkittua näkökulmaa ja arviointiasiantuntijoiden selvittämää tietoa. Kumppaniksi selvitystyötä tekemään saimme toiminnan vaikutusten arvioinneista pidemmältä ajalta kokemusta omaavan Sosped Keskus Oy:n.

Keväällä 2024 julkaistussa selvitysraportissa arvioitiin toimintamallin kustannusvaikutuksia ja vertailtiin toimintamallia vastaaviin toimintamalleihin. Sosped Keskuksen arviontipäällikkö Miikka Vuorinen ja arviointiasiantuntija Eero Jussila kertoivat selvityksen toteutuksesta ja tuloksista hankkeen väliseminaarissa Lahden Finnkinossa järjestetyssä tilaisuudessa toukokuussa. Selvityksessä mallinnetaan laadullista ja taloudellista yhteiskunnallista hyötyä, jota RAULI ha(ll)ussa -toimintamallilla on mahdollista saavuttaa ja vaikutuksia, joita mallilla voidaan saada aikaan. Keskeisenä osana selvityksessä oli myös saavuttaa RAULI ha(ll)ussa -toiminnan kohderyhmästä tai -ryhmistä riittävä ymmärrys, jotta voitiin arvioida toiminnan vaikutusta, kykyä tavoittaa ja saada aikaan muutosta kohderyhmässä.

Selvitys osoitti, että RAULI ha(ll)ussa -toimintamalli on onnistunut tavoittamaan kohderyhmän edustajia sekä edistämään heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kohderyhmän tavoittamisessa onnistuminen on erityisen palkitsevaa, koska kyseessä on selvityksen mukaan keskimääräistä mielenterveyskuntoutujaa enemmän haavoittuvammassa asemassa olevat, joita muut toiminnot tavoittavat heikosti. Selvityksessä arvioidaan, että toiminnalla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia kohderyhmän hyvinvointiin monella eri osa-alueella.

RAULI ha(ll)ussa -toimintamallin keskeisiä laadullisia ja suoria vaikutuksia kohderyhmän hyvinvoinnissa selvityksen mukaan olivat toimintaan osallistuneiden kokemukset hyvän mielenterveyden ja hyvän vuorokausirytmin vahvistumisesta sekä vahvistunut kokemus siitä, että arjessa on mielekästä tekemistä. Yksinäisyyden kokemus, itsetuhoiset ajatukset ja liiallinen digilaitteiden viihteellinen käyttö vähenivät merkittävästi. Liikkuminen lisääntyi ja syöminen säännöllistyi ja monipuolistui. Toimintaan osallistuneet kokivat kotoa poistumisen helpottuvan ja voimavarojen lisääntyvän. Nämä laadulliset vaikutukset näyttävät selvityksen mukaan liittyvän toimintamallin kykyyn vahvistaa elämänhallintaa, lisätä arjen liikkumista ja ohjata toimintaan osallistuneita eteenpäin uusien palvelujen piiriin.

RAULI ha(ll)ussa -toimintamallin laadullisten hyvinvointia kohottavien vaikutusten arvioidaan selvityksen perusteella heijastuvan myös kohderyhmän palveluiden käytön vähentymiseen ja kasautuvien riski-ilmiöiden toteutumisen ennaltaehkäisyyn. Selvityksessä tehtyjen kustannushyötylaskelmien perusteella arvioidaan, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen osalta RAULI ha(ll)ussa -toimintamalli tuo vuositasolla kustannussäästöjä noin 130 000 euron edestä. Riski-ilmiöiden toteutumisen ennaltaehkäisyn kautta arvioidaan yhteiskunnallisia säästöjä syntyvän noin 60 000 euroa vuodessa. Yhteensä yhteiskunnallisia kustannnussäästöjä syntyy noin 4700 euroa osallistujaa kohden. Kun säästöistä vähennetään yhteiskunnan STEA:n valtionavustuksena RAULI ha(ll)ussa -toimintaan antama rahallinen panos (toiminnan kulut vuositasolla 2024), voidaan arvioida, että toiminta tuottaa vuositasolla noin 39 500 euron edestä yhteiskunnallista hyötyä, 1000 euroa osallistujaa kohden.  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen näkökulmasta selvitys osoittaa, että RAULI ha(ll)ussa -toimintamalli tukee sitä lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisessa.

RAULI ha(ll)ussa -hankkeen työntekijät ovat kehittäneet toimintamallia niin, että sen ytimessä on proaktiivinen toimintaympäristöön suuntautuva ja jalkautuva sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö ilman toimiala- tai sektorirajoja. Heillä on vahva ymmärrys sidosryhmien ja verkostojen merkityksestä pyrittäessä saamaan aikaan positiivisia vaikutuksia kohderyhmän hyvinvoinnissa ja arjenhallinnassa. Kuten selvityksessä todetaan, RAULI ha(ll)ussa -toimintamallin vaikuttavuus syntyy osana Päijät-Hämeen palveluiden ekosysteemiä.

RAULI ha(ll)ussa -toiminta jatkuu hankekauden päättyessä STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella (2025 alkaen kohdennettu yleisavustus). Mente on kiitollinen tästä yhteiskunnan panostuksesta Päijät-Hämeen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle ja ylläpitämiselle. RAULI ha(ll)ussa -toiminta jatkaa asiakkaidensa tukemista oman elämän haltuunotossa ja hyvinvoinnin kohentamisessa ja tätä kautta yhteiskunnallisten hyötyjen tuottamista Päijät-Hämeen alueella.

 

 

 

 

 

Jaa

Etsitkö yhteystietoja?

Yhteystiedot löytyvät täältä

Lähetä viesti

Tähdellä (*) merkatut kentät ovat pakollisia

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.