Usein kysytyt kysymykset

Menteltä usein kysyttyä

Kokosimme alle meiltä Menteltä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin. Haluamme helpottaa sinun tiedonsaantiasi ja palvelujemme tavoitettavuutta tällä tavalla. Kaikissa Menten toimintaan ja palveluihin liittyvissä sinua askarruttavissa asioissa voit aina olla yhteydessä meihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja sen ulkopuoliset Päijät-Hämeen kunnat järjestävät mielenterveyskuntoutujille asumispalveluina tuettua asumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja vaativaa tehostettua palveluasumista. Asumispalveluja voidaan järjestää asiakkaille, jotka eivät selviä itsenäisessä asumisessa eivätkä kotiin annettavien palvelujen avulla.

Hakemus asumispalveluihin Päijät-Hämeen alueella osoitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella psykososiaalisen kuntoutuksen palveluihin ja heinolalaisten osalta Heinolan kaupungin työikäisten sosiaalipalveluihin. Hakemuksen laatii ja toimittaa em. tahoille sosiaalihuollon omatyöntekijä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jos sinulla ei ole nimetty sosiaalihuollosta omatyöntekijää, niin sinun kannattaa olla yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta POLKU:n tai heinolalaisena em. kaupungin työikäisten sosiaalipalveluihin.

Asumispalvelujen palveluntarpeesi arvioidaan sosiaalipalveluissa omatyöntekijän hakemuksen perusteella. Mikäli sinulle myönnetään asumispalvelua sosiaalipalveluista, voi palvelun myöntävä kuntayhtymä tai kunta valita asumispalvelun tuottajan itse tai antaa sinulle mahdollisuuden valita itse palveluntuottaja tietystä valikoimasta palveluntuottajia.

Mikäli sinulle annetaan vaihtoehtona Mente Palvelut asumispalvelun tuottajana, olet tervetullut tutustumaan meidän asumispalveluyksiköihin ja vapaina oleviin asuntoihin.

Palveluasumisen asunnot sijaitsevat Lahdessa osoitteissa Lepolankatu 10 ja Viherlaaksontie 28 ja Heinolassa osoitteessa Torikatu 28.

Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen asunnot sijaitsevat Lahdessa osoitteessa Kannuskatu 6.

Tuetun asumisen asunnot sijaitsevat Lahdessa osoitteissa Lepolankatu 14 B ja Sammonkatu 3 A ja B ja Heinolassa keskustan alueella.

Palveluasumisen yksiköihin on mahdollisuus tulla tilapäiseen asumiseen niin sanotulle tilapäisjaksolle. Usein tilapäisjakson tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan palveluntarvetta, elämäntilannetta tai arjessa selviytymistä. Tilapäispaikka voi toimia tilapäisenä asumisen järjestymistapana erilaissa yksilöllisissä tilanteissa. Tilapäispaikat sijaitsevat Lahdessa Kivistönmäen ja Kannuskadun sekä Heinolassa Torikadun palvelukeskuksissa.

Menten kuntoutuspalveluja ovat kuntoutusohjaus, ryhmätoiminta, kuntouttava työtoiminta, vertaistoiminta Vertaistupa ja Fysioterapiapalvelut. Vertaistuvan toiminta on matalankynnyksen toimintaa, siihen voit osallistua ihan vain astumalla ovesta sisään Vertaistuvan aukioloaikoina. Muihin em. kuntoutuspalveluihin tarvitset joko ohjauksen tai  maksusitoumuksen kunnan tai kuntayhtymän sosiaalipalveluista, palvelusetelin tai lääkärin lähetteen.

Heinolan Torikadun yksikössä toteutettaviin kuntoutusohjaukseen ja ryhmätoimintaan voit  osallistua Heinolan kaupungin työikäisten palveluista saadulla sosiaalisen kuntoutuksen maksusitoumuksella.

Lahdessa toimintakeskus Oskussa toteutettava kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen ja viimesijainen palvelu työttömille. Palveluun ohjaudutaan sosiaalityön ja TE-keskuksen kautta, kun aktivointisuunnitelma on tehty. Mente Palvelut tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa palvelusetelituotantona. Parasta palvelua PSOP järjestelmästä löydät lisää tietoa Menten tuottamasta kuntouttavasta työtoiminnasta.

Ryhmätoiminta on psykiatrisen hoidon jatkeeksi ja tueksi suunnattu palvelu. Sinne ohjaudutaan oman hoitotahon kautta, kun arjen kartoitus ja kuntoutussuunnitelma on siellä tehty. Ryhmätoiminta on päiväaikaista toimintaa. Lahdessa toimintakeskus Oskun ryhmiin voit osallistua erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikoiden tai terveysasemien mielenterveyspalvelujen ohjaamana.

Mente tuottaa palvelusetelituotantona myös fysioterapiapalveluja, jotka löytyvät myös Parasta palvelua PSOP järjestelmästä. Fysioterapiapalveluita ovat aikuisten kuntoutuksena tuotettava fysioterapia, ryhmämuotoinen fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia.

Verkkosivujemme Palvelut osiossa kerrotaan lisää näistä palveluista ja niihin ohjautumisesta. Ota sinua kiinnostavassa palvelussa meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä!

Työntekijämme ovat oman erityisalueensa osaajia. Mentellä on mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista ja toipumisorientaation lähtökohtiin perustuvaa asiakaslähtöistä ja asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioon ottavaa työotetta ja palveluja. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja sitoutumiseen Menten arvoihin.

Asumispalveluiden henkilöstöstä suurimmalla osalla on lähihoitajan tutkinto (mielenterveys- ja päihdetyön  tai kuntoutumisen tukemisen osaamisala). Lisäksi yksikössä työskentelee sairaanhoitaja/ sairaanhoitajia sekä sosionomi/ sosionomeja. Toimintakeskus Oskun työntekijöiden koulutus sekä osaaminen perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen lisäksi myös erilaisiin taito- ja taideosaamisen alueisiin. Mentellä työskentelee myös fysioterapeutti, joka on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Jokaisella palveluyksiköllä on oma esihenkilö. Menten hallinnossa työskentelee yhteensä viisi henkilöä sekä kiinteistöhuollossa kiinteistöisäntä.

Asumispalveluiden asiakkaiden monipuolisen ja maukkaan ruoan valmistaa seitsenhenkinen keittiöalan koulutuksen saanut ravitsemispalveluiden henkilöstö. Laitoshuoltajat vastaavat tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen yksikön sekä muiden hallinnassamme olevien kiinteistöjen siisteydestä sekä viihtyvyydestä.

Mentelle pääsee töihin joko hakemalla avoinna olevia työpaikkoja tai hakemalla työtä avoimen hakemuslomakkeen kautta. Lisätietoa avoimista työpaikoista:  https://mente.fi/tyopaikat-opiskelijat/.

Kyllä voi tulla tutustumaan. Tutustumiskäyntien osalta kannattaa olla aina yhteydessä sen yksikön johtajaan tai työntekijöihin, jonka palvelusta on kiinnostunut. He osaavat kertoa, miten ja missä vaiheessa on sinun kannaltasi mielekästä ja tarkoituksenmukaista tulla. Yksiköiden yhteystiedot löydät täältä.

Kyllä, Mentelle voivat tulla tutustumaan erilaiset ryhmät. Sovituista organisaation esittelyistä, joissa käymme läpi Mente Palvelujen organisaatiota, toimintaa sekä palveluja ja esittelemme mahdollisuuksien mukaan toimitilojamme, veloitamme 50 €:n suuruisen maksun.

Ota yhteyttä

Etsitkö yhteystietoja?

Yhteystiedot löytyvät täältä

Lähetä viesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.